TPHCM dự kiến vay 800 triệu đô la Mỹ cho 3 dự án lớn

 

Trong năm 2016 TPHCM sẽ tiến hành thủ tục để vay vốn nước ngoài cho ba dự án lớn, gồm dự án phát triển giao thông xanh, dự án quản lý rủi ro ngập nước, và chương trình hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư lên đến 830 triệu đô la Mỹ, (tương đương khoảng 19.000 tỉ đồng).

Theo báo cáo được UBND thành phố gởi Thường trực HĐND thành phố ngày 19-11 về tình hình vay, trả nợ vay của thành phố năm 2015 và kế hoạch năm 2016, dự án phát triển giao thông xanh thành phố cần số vốn 155 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay ODA là 142 triệu đô la Mỹ; dự án quản lý rủi ro ngập nước có vốn đầu tư 437 triệu đô la Mỹ (vốn vay ODA là 400 triệu đô la Mỹ); và chương trình hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách thành phố với số vốn 200 – 250 triệu đô la Mỹ. Nhà tài trợ vốn cho cả ba dự án trên đều là Ngân hàng Thế giới.

UBND thành phố cho biết dự kiến nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách thành phố hàng năm khoảng 30.000 – 35.000 tỉ đồng. Để đảm bảo chi cho đầu tư phát triển, thành phố tiếp tục triển khai các phương án huy động vốn bổ sung như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc nhà nước...

Ước tính đến cuối năm nay, tổng dư nợ vay của TPHCM riêng cho năm 2015 vào khoảng 17.980 tỉ đồng. Trong năm 2015 thành phố đã trả được khoảng 6.800 tỉ đồng nợ gốc và lãi vay cho tám dự án hạ tầng mà thành phố đã hoàn thành và một dự án đang trong giai đoạn triển khai xây dựng.

Trong năm 2016, TPHCM sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách để trả nợ đầy đủ, đúng hạn trước khi cân đối nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản. Dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán của TPHCM trong năm 2016 gần 4.600 tỉ đồng gồm cả nợ gốc lẫn lãi vay.

(TBKTSG Online)

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.