Giám sát xây dựng là một trong những lĩnh vực hoạt động của Apier Corp – nhằm đảm bảo rằng dự án của khách hàng được hoàn thành đúng thời hạn và phù hợp với ngân sách đề ra, đồng thời đáp ứng tất cả các quy định có liên quan và các tiêu chuẩn chất lượng.

Cho dù khách hàng đang tham gia vào bất kỳ lĩnh vực xây dựng nào, cơ sở hạ tầng, công nghiệp hoặc những lĩnh vực khác, thì các dự án dều có liên quan đến sự phối hợp phức tạp của các nhà thầu khác nhau. Giám sát xây dựng độc lập của chúng tôi có thể giúp đảm bảo dự án của khách hàng được hoàn thành đúng thời gian, ngân sách và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.

Tại sao sử dụng giám sát xây dựng của Apier Corp?

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự giám sát xây dựng chuyên nghiệp, thiết kế đặc biệt để giúp sự thành công của dự án. Các chuyên viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm với hiệu quả cao có thể kiểm soát và giám sát tất cả các khía cạnh của công trình xây dựng.

Là một bên thứ ba độc lập, chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Có được một đội ngũ giàu kinh nghiệm để thực hiện dự án có hiệu quả
  • Quản lý dự án xây dựng đúng tiến độ, giảm rủi ro kỹ thuật và giảm thiểu các lỗi xây dựng thông qua sự giám sát liên tục của chúng tôi
  • Tuân thủ các quy định xây dựng có liên quan, các tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo tất cả các công việc phù hợp với các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quy định, giấy phép xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản, giấy chứng nhận và khai báo một cách chính xác

Toàn diện giám sát, kiểm tra và vận hành thử các dịch vụ cho tất cả các loại xây dựng

Bất cứ quy mô của dự án của khách hàng ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi đều có thể cung cấp những giải pháp với nhiều kinh nghiệm bao trùm tất cả các khía cạnh của công trình. Đó là lý do tại sao, khi nói đến cung cấp hỗ trợ cho các dự án xây dựng, chúng tôi là sự lựa chọn đầu tiên cho các tổ chức khác nhau.

Dịch vụ giám sát xây dựng của chúng tôi bao gồm:

  • Thiết kế, giám sát để phù hợp với yêu cầu xây dựng
  • Giám sát tại công trình
  • Kết nối với các nhà thầu
  • Tư vấn kỹ thuật và pháp lý
  • Kiểm tra giám sát các kết quả liên quan
  • Tư vấn các tài liệu kỹ thuật cần thiết

Hãy liên hệ với chúng tôi!