Tầm nhìn

Bằng khát vọng sức trẻ và tri thức, Apier Corp phấn đấu trở thành thương hiệu quốc tế hàng đầu trong ngành thiết kế, xây dựng hạ tầng và kiến trúc. Triệt để phát huy sức sáng tạo và tư duy đột phá nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Mở rộng quan hệ đối tác trên cơ sở cùng chia sẻ các giá trị.

Sứ mệnh

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chất lượng; mang tính độc đáo và sáng tạo cao nhằm phát triển bền vững môi trường sống của chúng ta. Tiên phong trong đổi mới và cải tiến không ngừng để nhằm cung cấp một dịch vụ chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Đối tác thực thụ” và là người đồng hành số 1 trong các mối quan hệ với đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực, thiết thực vào các hoạt động hướng về cộng đồng; tình nguyện viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường hướng đến một cộng đồng cùng phát triển bền vững. 

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi lắng nghe, hiểu rõ mong muốn nhu cầu khách hàng, đối tác và đáp ứng họ một cách tốt nhất theo kinh nghiệm và nguyên tắc kinh doanh của Apier:

 • Điều khiển tất cả các công việc kinh doanh theo hướng công khai minh bạch, chân thành và công bằng.
 • Sẵn sàng cho các mối quan tâm của khách hàng mọi lúc.
 • Sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có và thích hợp để nhanh chóng đạt được các mục tiêu của khác hàng.
 • Chúng tôi nắm lấy những tiến bộ trong phương pháp xây dựng và công nghệ vật liệu để tối đa hóa lợi ích cho khác hàng.
 • Chúng tôi cung cấp các giải pháp chắc chắn, đáng tin cậy bằng cách sử dụng quá trình chiến thuật (hay chiến lược) đã được minh chứng qua các sản phẩm thành công của chúng tôi.
 • Chúng tôi triệt để thực hiện chính sách "An toàn là trên hết".
 • Chúng tôi làm việc để bảo vệ và tăng cường môi trường tự nhiên.

Giá trị cộng thêm

Khách hàng gọi chúng tôi để đạt được tham vọng của họ thông qua dự án và quan hệ đối tác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi với niềm đam mê và niềm tự hào, thêm giá trị thông qua:

 • Chất lượng dịch vụ đáng tin cậy, đúng hạn và trong pham vi ngân sách.
 • Hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và tôn trọng các bên liên quan của họ.
 • Tư duy đột phá và đề xuất các giải pháp sáng tạo.
 • Cung cấp cho địa phương các giải pháp đẳng cấp thế giới.