Tất cả các dự án đều đòi hỏi một đội ngũ những người có chuyên môn cao để có thể quản lý một loạt các tác vụ để các bộ phận cùng hợp tác và giao tiếp với nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Apier Corp. có thể cung cấp và/hoặc tăng cường dể đáp ứng nhu cầu của một dự án bằng cách cung cấp hai lĩnh vực dịch vụ chính của tư vấn dự án: lập kế hoạch dự án và quản lý dự án. Trong vòng hai lĩnh vực này, xuất hiện E & C cung cấp một loạt các dịch vụ có thể tăng cường bất kỳ nhóm dự án hiện có, hoặc nếu cần thiết của một dự án lớn hơn, chúng tôi có thể cung cấp một đội ngũ quản lý đầy đủ dịch vụ.

Lập kế hoạch dự án

Tại Apier Corp., mỗi lịch trình trở thành kế hoạch tùy chỉnh theo thiết kế để phù hợp với từng dự án cũng như các khả năng và nguồn lực của các chủ sở hữu, nhà phát triển, nhà thầu, và quản lý xây dựng của từng dự án.

Các chuyên gia lập kế hoạch của chúng tôi có thể:

  • Thiết lập thời gian thực tế của hiệu suất sử dụng, nhanh chóng theo dõi, hoặc định hướng các yếu tố kỹ thuật.
  • Xác lập và xây dựng tiến độ, xây dựng một kế hoạch tổng thể dự án xác định phạm nghĩa vụ thực hiện các nhà thầu chuẩn bị ban đầu như kế hoạch ban đầu lịch trình.
  • Chúng tôi còn có thể cập nhật lịch trình, giám sát hoạt động và thực hiện các báo cáo tiến độ về các vấn đề liên quan và đề nghị giải pháp hiệu quả.
  • Qua đó, có thể xác định ảnh hưởng của sự chậm trễ gây ra bởi nhiều tác nhân hoặc các vấn đề liên quan khác

Cho dù một khách hàng là một nhà thầu chuyên ngành nhỏ hơn hoặc một trong các chủ sở hữu / phát triển lớn nhất, chúng tôi sử dụng một loạt các kỹ thuật lập kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân. Các chuyên gia lập kế hoạch của chúng tôi đủ khả năng và tư duy đi cùng trình với khác hàng trong các dự án.

Quản lý dự án

Môi trường xây dựng hiện nay đã trở thành một ngành công nghiệp - một trong rất nhiều ngành đòi hỏi tính chất công việc hiện đại và trình độ cao. Khi lập kế hoạch, khách hàng phải có kinh nghiệm cần thiết, thời gian, tinh tế, và các kỹ năng kỹ thuật để khởi động một dự án mới, nhằm đạt được kết quả mong muốn của mình. Tại Apier Corp., chúng tôi sử dụng tài năng và sự kiên trì của các chuyên gia để giúp khách hàng của chúng tôi tiếp tục các dự án của họ để làm thế nào giảm được sự khó khăn hay phức tạp trong thị trường ngày nay.

Apier Corp. có chiến lược hướng dẫn các đề án phức tạp thông qua các giải pháp khác nhau trong sự phát triển dự án để đưa tầm nhìn của từng khách hàng phù hợp với thực tế, trong khi tại cùng một thời gian, chúng tôi giúp bảo đảm mỗi dự án vẫn nằm trong ngân sách và lịch trình phù hợp với các điều khoản của hợp đồng liên quan. Đối với khách hàng thực hiện một quá trình xây dựng truyền thống hay phức tạp hơn, chúng tôi cung cấp cho họ các chuyên gia phù hợp với chủ sở hữu, tích hợp dự án, quản lý dự án, quản lý xây dựng và dịch vụ.

Liên hệ để biết chi tiết