Sửa Chữa Đảm Bảo Giao Thông Quốc Lộ 1

Sửa Chữa Đảm Bảo Giao Thông Quốc Lộ 1 (Đoạn Từ Cầu Vượt Bình Phước Đến Nút Giao Thông Gò Dưa) – Bờ Nam 

Công việc thực hiện:

Khảo sát địa hình, nền mặt đường

Vai trò:

Nhà thầu chính