Cầu Phật Đá

Công trình cầu Phật Đá được xây dựng trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thuộc hợp đồng NW15 - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5) được Bộ GTVT phê duyệt có quy mô thiết kế cầu Phật Đá, tổng chiều dài cầu 201m; Sơ đồ nhịp 5x40m; Chiều rộng cầu: B = 7+1,5x2+0.25x2 = 10,5m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL; Tải trọng thiết kế: HL93, tải trọng người 3x10-3 Mpa; Tần suất thiết kế p = 5%. Kết cấu mặt cầu từ trên xuống gồm: Lớp bê tông nhựa dày 5cm; Lớp nhựa dính bám 0,5kg/m2; Lớp phòng nước dạng phun.