Phát Triển CSHT giao thông Đồng Bằng Sông Cửu Long.


Loại DA: Nhóm A, Các công trình: Xây dựng cầu

- Xây dựng Cầu Phật Đá

- Xây dựng Cầu An Thạnh

- Xây dựng Cầu An Hoà

Loại CT: Hạ tầng giao thông

Cấp CT: Cấp III

Vị trí XD: Long An; Tiền Giang

Công việc thực hiện:

Khảo sát địa hình-địa chất-thủy văn, giai đoạn 2

Vai trò:

Nhà thầu phụ