Đà Nẵng: Năm 2019, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 61.600 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng trong tháng 1/2019 duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 3,2%. Dự kiến IIP tháng 2/2019 sẽ giảm so với năm 2018 do trúng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, về kinh tế, phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 8% so với năm 2018, đạt 78.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.560 USD.

Trong lĩnh vực công thương, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 61.600 tỷ đồng, giá trị sản xuất dịch vụ đạt trên 71.000 tỷ đồng; kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3.432 tỷ đồng, trong đó, xuất siêu 1.850 tỷ đồng, nhập siêu 1.582 tỷ đồng.

Ngoài ra còn một số chỉ tiêu quan trọng khác như sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 2.300 tỷ đồng; doanh thu về các hoạt động du lịch đạt hơn 24.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 27.379 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 41.600 tỷ đồng.

Về môi trường, thực hiện thu gom và xử lý 97% rác thải rắn; 100% cư dân thành thị và 97% cư dân nông thôn sử dụng nước sạch; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý; 100% rác thải y tế được thu gom; 100% khu công nghiệp – chế xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Về xã hội, quy mô dân số đạt 1,1 triệu người; tạo thêm 4% việc làm mới cho số người trong độ tuổi lao động; giảm hộ nghèo xuống còn 1.294 hộ; tỷ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc đạt 90%.

Được biết, với chủ đề của năm 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, trong tháng 1/2019, TP. Đà Nẵng thu hút được 12 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký hơn 8,7 triệu USD; có 1 dự án tăng vốn mới mức vốn tăng thêm 30 triệu USD. Cũng trong tháng 1, đã có 18 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn đăng ký mua đạt 8,41 triệu USD.

(congthuong.vn)

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.