Bình Phước phải tập trung xây dựng các cụm công nghiệp

Năm 2020, Bình Phước phải trở thành tỉnh khá của cả nước, đạt thu nhập bình quân đầu người gấp đôi năm 2015. Theo thống kê, Bình Phước có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 6,83%,cao hơn bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt những kết quả nổi bật, trong đó, thu ngân sách tăng cao gần 70% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,67%, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,29%; số dự án vốn đầu tư trong nước tăng 22%...

Tuy nhiên, tỉnh vẫn nghèo, tồn tại nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng về nội lực. Để khắc phục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy tối đa những tiềm năng, có giải pháp đột phá hơn nữa.

Theo đó, tỉnh tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế gắn với rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành, quy hoạch và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển toàn diện. Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới...

Đồng thời, Bình Phước cần phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Quy hoạch các khu kinh tế, các khu công nghiệp gắn với nhà ở xã hội cho người lao động, người dân trong khu vực dự án. Xây dựng các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là khu vực nông thôn. Tỉnh cũng cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các khu, cụm công nghiệp….

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu Bình Phước tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành nhất là cấp sở, cấp huyện phải tập trung cải cách hành chính tốt hơn, xây dựng cơ chế thông thoáng, cởi mở, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn để thu hút doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về đầu tư, kinh doanh. Tỉnh cần thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân, phấn đấu đến năm 2020, tăng gấp 2 lần số doanh nghiệp lên khoảng 12 nghìn doanh nghiệp và 75 người dân/1 doanh nghiệp…

T.Công

Theo Trí thức trẻ

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.