Bình Dương: Chỉ số công nghiệp 9 tháng tăng 9,37% so với cùng kỳ năm 2017

(ĐCSVN) – Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chỉ số công nghiệp 9 tháng đầu năm 2018 ước tăng 9,37% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, công nghiệp chế biến tăng 9,64%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước tăng đến 13,61%. Bên cạnh đó, tình hình cung ứng điện ổn định, liên tục, bảo đảm an toàn, phục vụ tốt sản xuất và tiêu dùng.

Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh Bình Dương trong 9 tháng qua ước đạt 140.858 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng khá, duy trì thặng dư thương mại ở mức 3,8 tỷ USD. Trong 9 tháng toàn tỉnh này cũng đã thu hút 39.353 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2017, có 3.873 doanh nghiệp đăng ký mới và 754 doanh nghiệp bổ sung tăng vốn. Lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn tỉnh thu hút 1,189 tỷ USD, đạt 84,95% kế hoạch năm.

Tính đến nay, Bình Dương có 3.430 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 31,29 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương trong 9 tháng qua cũng tiếp tục phát triển ổn định, nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng đến quý I/2019, lượng đơn hàng tăng từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã có hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh, trong đó xuất hiện ngày càng nhiều tập đoàn, công ty xuyên quốc gia có năng lực về tài chính và công nghệ. Bình Dương hiện là địa phương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Được biết, toàn tỉnh Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp, tổng diện tích quy hoạch trên 9.093 ha cùng các cụm công nghiệp được phân bố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Việc thành lập các khu, cụm công nghiệp đã giúp cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đưa Bình Dương trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp cao so với cả nước. Ngành công nghiệp của tỉnh trong những năm qua phát triển với tốc độ cao, ổn định, đúng định hướng quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch công nghiệp đã đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp luôn duy trì chiếm 18 - 21% trong cơ cấu công nghiệp của 8 địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong những năm qua, tỷ trọng của khu vực công nghiệp và dịch vụ của Bình Dương trong GDP tăng dần qua các năm. Cụ thể, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 1997, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 22,8% xuống còn 3,74% trong năm 2017 và tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 50,4% năm 2000 lên 63,99% năm 2017. Cùng với đó, tỉnh Bình Dương đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, tỉnh đã thành công trong việc thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài và phát triển ngành công nghiệp. Thành phần kinh tế này đã tăng trưởng nhanh và cùng với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển khá, giữ vai trò là động lực giúp cho ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.