ABB là chuyên gia về thiết bị đo lường:
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo nhiệt độ
- Thiết bị đo áp suất
- Thiết bị đo Mangan - Sắt
- Thiết bị đo Silica-Phosphate
- Thiết bị đo pH/Redox (ORP)
- Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
- Cảm biến trong ngành dầu khí và hóa dầu
- Cảm biến RTD/TC ứng dụng yêu cầu cao
- Cảm biến trong ngành thực phẩm và dược phẩm
- Cặp nhiệt điện cho ứng dụng nhiệt độ cao
- Thiết bị đo áp suất tương đối, tuyệt đối
- Thiết bị đo chênh áp

Apier Corp là đại lý cung cấp phân phối các thiết bị đo ABB tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm thiết bị đo lường ABB, hãy liên hệ với chúng tôi.