Cầu Phật Đá

Công trình cầu Phật Đá được xây dựng trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thuộc hợp đồng NW15 - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án...

Xem thêm